De enige waarheid zit in de code

De enige waarheid zit in de code

Steeds vaker krijg we in onze software-analysepraktijk te maken met de vraag of wij met behulp van onze analyse software kennis uit bestaande systemen naar boven kunnen halen. Veel bedrijven zijn namelijk afhankelijk geworden van slecht gedocumenteerde en zeer lastig te onderhouden softwaresystemen. Men wil de risico’s hiervan mitigeren door het moderniseren of vervangen van deze software. Er zit echter jarenlange belangrijke domeinkennis en ervaring in de software verstopt, die men niet wil verliezen. Hoe zorgt u ervoor dat u deze kennis kunt behouden?

 

Top-down vs. bottom-up benadering

Een manier om de kennis die in software verstopt zit weer boven water te krijgen, is het interviewen van subject matter experts, waarbij door middel van een top-down approach o.a. bedrijfsprocessen/services en bedrijfsregels worden geanalyseerd en beschreven. Dit is een prima manier om ‘met de kennis van nu’ naar de organisatie en de behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning te kijken. Een nadeel van deze methode is dat men niet alle kennis die in de loop der jaren in de softwaresystemen is verwerkt, paraat heeft. Het risico is dan ook dat men zeer relevante bedrijfsregels bij de top-down benadering over het hoofd ziet.

Bij Omnext pleiten we dan ook voor een combinatie van een top-down en een bottom-up benadering. Bij de bottom-up benadering wordt kennis uit de bestaande software gedestilleerd en beschreven. Er wordt niet voor niets vaak gezegd dat de enige waarheid verstopt zit in de code.

 

Beperk de scope

Van belang bij het expliciet maken van kennis in de broncode is het bepalen van de juiste scope. Om de bottum-up benadering goed in te kunnen zetten kan het gebruik van de juiste tools de benodigde inspanning drastisch verlagen.

Documentatie moet ‘lean and mean’ zijn. Net voldoende om het systeem goed te kunnen onderhouden. Het heeft geen zin om documentatie te produceren met informatie die eenvoudig al uit de software is te halen. Zo zijn schermbeschrijvingen en screenshots wat ons betreft niet zo interessant. Veel interessanter zijn de validatie- en rekenregels. Ook documentatie over het onderhouden van stamgegevens is niet interessant. Daar zitten over het algemeen weinig interessante bedrijfsregels in. Ook blijkt vaak 30% van de broncode van legacysystemen ‘dood’ te zijn. Ook hiervan wil je geen documentatie opleveren.

Afhankelijk van het doel kan het interessant zijn om je te beperken tot dat gedeelte van de code wat in de afgelopen periode nog actief is onderhouden. Hiermee kan je  de scope ook zomaar tot 10% van het totaal reduceren!

Daarnaast is het niet zinvol om voor de hand liggende te functionaliteit te documenteren. Iedereen weet ondertussen wel hoe je een postcode valideert. Focus je bij de documentatie dan ook op die delen van de software die uniek zijn voor jouw business. Vanuit onze ervaring weten we dat dit vaak maar 20% van het totaal is.

Vragen? Neem contact met ons op.

 

Overheid en bedrijven gaan oude software opruimen

Overheid en bedrijven gaan oude software opruimen

Verouderde software zet een rem op digitalisering en innovatie en jaagt overheden en bedrijven op kosten. Dat is de uitkomst van een verkenning door CIO-Platform Nederland, branchevereniging Nederland ICT, INSEIT en NWO. De IT-sector en de Belastingdienst werken aan een oplossing.

 

Ook Omnext is betrokken geweest bij de verkenning van deze Legacy Coalitie, om de complexe en veelzijdige problematiek van de ICT legacy gezamenlijk aan te kunnen pakken. De visie van Omnext op deze problematiek is duidelijk: modernisatie moet! Hoe lastig en ingewikkeld de betreffende trajecten ook zijn, er zijn zat hulpmiddelen om u te helpen in deze processen.

50 Miljoen coderegels

Gesteld wordt dat er elke dag door bedrijven en overheden  circa 50 vijftig miljoen regels softwarecode geproduceerd wordt om diensten en producten te vernieuwen. Door de toenemende digitalisering neemt dit aantal snel toe. Legacy software, zoals verouderde software wordt genoemd, maakt vernieuwing complex, traag en kostbaar. Ook de onoverzichtelijke IT-infrastructuur die veel organisaties hebben overgehouden aan vroegere organisatieveranderingen, zet een rem op digitale innovatie.

Uit de verkenning blijkt dat legacy software op vijf thema’s voor problemen zorgt: software kwaliteit, portfoliomanagement, ketensamenwerking, agile IT en ontwikkeling van het IT-ecosysteem in Nederland.

Lees hier het volledige artikel over de Legacy Coalitie: https://www.dutchdigitaldelta.nl/nieuws/overheid-en-bedrijven-gaan-oude-software-opruimen

Vereiste voor een goede modernisatietraject is het naar boven halen van cruciale informatie uit uw legacy-systeem. Omnext heeft hiervoor onlangs een functionaliteit toegevoegd aan het Omnext Portaal, genaamd Business Rule Mining. Op 30 maart as. vertelt Coen Burki, Principal Consultant bij Omnext, hier meer over in een webinar. Geinteresseerd? Schrijf u hier in!

 

 

 

Terugkijken: Blueriq webinar

Heeft u de webinar helaas moeten missen?  Kijk u de Omnext webinar over kwaliteit in Blueriq applicaties terug.

Behandeld is:

  • Hoe bewaak je de kwaliteit van je Blueriq applicatie?
  • Is kwaliteit in MDD (model driven development) hetzelfde als in ‘traditionele’ prommeertalen?
  • Wat zijn de gevolgen van slecht onderhoud aan applicaties?
  • Welke rol speelt u hier in?

 

Blueriq, goed gereedschap het halve werk?

Blueriq, goed gereedschap het halve werk?

De ontwikkelingen in de wereld van IT gaan razendsnel. Door de snel veranderende wereld worden er steeds hogere eisen gesteld aan software en de infrastructuur waarop deze draait. Met de digitalisering is de kloof tussen business en IT steeds kleiner geworden en is er een groeiende behoefte om snel in te kunnen spelen op veranderende eisen en innovaties. Eén van de trends is de opkomst van low-code platforms en model driven development (MDD). Voorbeelden hiervan zijn Outsystems, Mendix, Salesforce en het met name in Nederland gebruikte platform Blueriq.

Blueriq is een krachtig platform voor het ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties voor organisaties met kennisintensieve en regelgedreven processen zoals bijvoorbeeld bij financiële organisaties en overheidsinstellingen het geval is. Het businessmodel, de businessprocessen en de business logica kunnen centraal gemodelleerd worden en bieden mogelijkheden voor het ontwikkelen van multitenant en multichannel applicaties. In de basis vindt dit plaats door het uitvoeren van modellen zonder dat hiervoor geprogrammeerd hoeft te worden in de traditionele zin van het woord. Alleen voor specifieke toepassingen wordt gebruik gemaakt van custom code ontwikkeld in C# of Java.

De potentie van Blueriq en soortgelijke low-code platformen is hoog, maar waak ervoor dat er mythes ontstaan die vertellen dat het ontwikkelen van applicaties een ‘piece of cake’ is waarvoor weinig tot geen kennis nodig is van programmeertalen en softwareontwikkeling. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich steeds weer: we zijn continu op zoek naar de heilige graal en bij elke belangrijke ontwikkeling op het gebied van softwaredevelopment denkt men deze gevonden te hebben. Dit was niet anders bij de transitie van 3GL naar 4GL programmeertalen of bij de overgang van procedurele programmeertalen naar object-georiënteerde programmeertalen.

 

Onderschat de benodigde skills niet!

Software development is een beroep dat een speciaal soort vakmanschap en bijbehorende competenties vraagt. Ook low-code omgevingen vragen deze skills. De ‘broncode’ van de gerealiseerde applicaties komt weliswaar in een andere vorm tot stand, maar de algemeen geldende kwaliteitsaspecten zoals onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, modulariteit en herbruikbaarheid zijn ook van toepassing op deze omgevingen. Net als bij traditionele programmeeromgevingen kan er ook bij low-code omgevingen sprake zijn van duplicatie van procesflows en expressies, complexe en incomplete beslistabellen, niet gebruikte componenten en onafgemaakte logica. Stuk voor stuk aspecten die de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van de applicatie negatief beïnvloeden.

Low-code platformen zoals Blueriq zijn gebaseerd op bepaalde architectuurprincipes. Om alle voordelen van deze platformen te benutten is het noodzakelijk om applicaties te ontwikkelen binnen deze kaders. Wanneer dit niet gebeurt heeft dit negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de modulariteit en herbruikbaarheid van de applicaties en verliest men de voordelen op het gebied van productiviteit.

 

Hoe kan MDD in zijn kracht blijven?

Net als voor een reeks van andere programmeertalen biedt Omnext ook software analyses aan voor in Blueriq ontwikkelde applicaties met als doel de flexibiliteit en toekomstvastheid van deze applicaties te analyseren en te verbeteren. Volg ons webinar op donderdag 9 maart om te zien hoe je, toekomstvastheid en kwaliteit kunt waarborgen en de beloofde productiviteitsslag kunt maken!

— Wilt u  meer weten? Donderdag 9 maart jl. vond het webinar plaats over Blueriq. Kijk het hier terug. 

Auteur: Francis Jansen

Francis Jansen

Francis Jansen

Delivery Manager

Francis is delivery manager bij Omnext, een bedrijf dat de vitaliteit van softwareapplicaties onderzoekt m.b.v. Fit Testen en Stay Fit programma’s. Francis heeft een uitgebreide ervaring met het evalueren van softwaresystemen en applicaties waaronder Blueriq.

Vragen? Neem contact op met Francis