De ontwikkelingen in de wereld van IT gaan razendsnel. Door de snel veranderende wereld worden er steeds hogere eisen gesteld aan software en de infrastructuur waarop deze draait. Met de digitalisering is de kloof tussen business en IT steeds kleiner geworden en is er een groeiende behoefte om snel in te kunnen spelen op veranderende eisen en innovaties. Eén van de trends is de opkomst van low-code platforms en model driven development (MDD). Voorbeelden hiervan zijn Outsystems, Mendix, Salesforce en het met name in Nederland gebruikte platform Blueriq.

Blueriq is een krachtig platform voor het ontwikkelen van bedrijfskritische applicaties voor organisaties met kennisintensieve en regelgedreven processen zoals bijvoorbeeld bij financiële organisaties en overheidsinstellingen het geval is. Het businessmodel, de businessprocessen en de business logica kunnen centraal gemodelleerd worden en bieden mogelijkheden voor het ontwikkelen van multitenant en multichannel applicaties. In de basis vindt dit plaats door het uitvoeren van modellen zonder dat hiervoor geprogrammeerd hoeft te worden in de traditionele zin van het woord. Alleen voor specifieke toepassingen wordt gebruik gemaakt van custom code ontwikkeld in C# of Java.

De potentie van Blueriq en soortgelijke low-code platformen is hoog, maar waak ervoor dat er mythes ontstaan die vertellen dat het ontwikkelen van applicaties een ‘piece of cake’ is waarvoor weinig tot geen kennis nodig is van programmeertalen en softwareontwikkeling. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich steeds weer: we zijn continu op zoek naar de heilige graal en bij elke belangrijke ontwikkeling op het gebied van softwaredevelopment denkt men deze gevonden te hebben. Dit was niet anders bij de transitie van 3GL naar 4GL programmeertalen of bij de overgang van procedurele programmeertalen naar object-georiënteerde programmeertalen.

 

Onderschat de benodigde skills niet!

Software development is een beroep dat een speciaal soort vakmanschap en bijbehorende competenties vraagt. Ook low-code omgevingen vragen deze skills. De ‘broncode’ van de gerealiseerde applicaties komt weliswaar in een andere vorm tot stand, maar de algemeen geldende kwaliteitsaspecten zoals onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid, modulariteit en herbruikbaarheid zijn ook van toepassing op deze omgevingen. Net als bij traditionele programmeeromgevingen kan er ook bij low-code omgevingen sprake zijn van duplicatie van procesflows en expressies, complexe en incomplete beslistabellen, niet gebruikte componenten en onafgemaakte logica. Stuk voor stuk aspecten die de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van de applicatie negatief beïnvloeden.

Low-code platformen zoals Blueriq zijn gebaseerd op bepaalde architectuurprincipes. Om alle voordelen van deze platformen te benutten is het noodzakelijk om applicaties te ontwikkelen binnen deze kaders. Wanneer dit niet gebeurt heeft dit negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de modulariteit en herbruikbaarheid van de applicaties en verliest men de voordelen op het gebied van productiviteit.

 

Hoe kan MDD in zijn kracht blijven?

Net als voor een reeks van andere programmeertalen biedt Omnext ook software analyses aan voor in Blueriq ontwikkelde applicaties met als doel de flexibiliteit en toekomstvastheid van deze applicaties te analyseren en te verbeteren. Volg ons webinar op donderdag 9 maart om te zien hoe je, toekomstvastheid en kwaliteit kunt waarborgen en de beloofde productiviteitsslag kunt maken!

— Wilt u  meer weten? Donderdag 9 maart jl. vond het webinar plaats over Blueriq. Kijk het hier terug. 

Auteur: Francis Jansen

Francis Jansen

Francis Jansen

Delivery Manager

Francis is delivery manager bij Omnext, een bedrijf dat de vitaliteit van softwareapplicaties onderzoekt m.b.v. Fit Testen en Stay Fit programma’s. Francis heeft een uitgebreide ervaring met het evalueren van softwaresystemen en applicaties waaronder Blueriq.

Vragen? Neem contact op met Francis

Share This