Van AGILE documentatie naar FRAGILE documentatie?

Van AGILE documentatie naar FRAGILE documentatie?

Vandaag de dag werken de meeste organisaties volgens een Agile software-ontwikkelmethode. Hierin worden bestaande systemen onderhouden en nieuwe functionaliteiten en/of applicaties gerealiseerd. Deze applicaties moeten meestal nog lang onderhouden worden, wat in de tijd niet altijd plaatsvindt door dezelfde teamsamentelling. Belangrijk is dus dat van de essentiële functionaliteit (20% tot 30%) een goede actuele productbeschrijving aanwezig is.

Karakteristiek bij Agile development is dat gebruik wordt gemaakt van User stories. User stories zijn ontstaan binnen de Extreme Programming (XP) methodiek, waarbij ze primair gebruikt werden als een ‘speelstuk’ in de planning game. Alle user stories komen in principe op de backlog en bieden daarmee een geprioriteerde lijst waarmee de PO en het development team een volgende iteratie of release kunnen plannen. Per individuele story worden de benodigde taken (development, test, requirements, etc…) bepaald die nodig zijn om de gewenste functionaliteit op te kunnen leveren.

We zouden derhalve kunnen stellen dat een user story voor een significant deel een planningseenheid is. Uiteraard bevat een user story ook primaire requirements om de acceptatiecriteria van de story zo scherp te maken. Deze acceptatiecriteria kunnen vervolgens gebruikt worden om de story te valideren op volledigheid en correctheid.

Bij het gebruik van user stories wordt meestal voor iedere wijziging een nieuwe user story beschreven zonder de oude aan te passen. Hierdoor kan het lastig worden om na oplevering een scherp beeld te hebben van de actuele functionaliteit. User stories zijn hierdoor ongeschikt als product (applicatie) documentatie.

Zo wordt AGILE-documentatie m.i. dus FRAGILE-documentatie.

Bent u het eens met deze stelling en benieuwd naar mijn visie over hoe dit op te lossen valt? Lees dan volgende week deel II uit deze blog-serie.

Voor iedereen die niet kan wachten en nu al graag het gesprek aan gaat, voel je vrij om contact met mij op te nemen!

Jaco de Vries

jaco.de.vries@omnext.com

New! – Automated OutSystems quality reviewing with Omnext

New! – Automated OutSystems quality reviewing with Omnext

As model driven development is emerging, OutSystems has become one of the leading low-code development platforms for developing both web and mobile applications. Model driven, or low-code development platforms such as OutSystems have one major advantage over their full-code cousins: rapid application development and full control over the application life cycle.

One thing must be kept in mind though: the delicate relationship between speed and quality. Building applications rapidly may result in applications that are of poorer quality. Even though low-code platforms such as OutSystems are closing the gap between IT and business, creating future-proof applications remains key when aiming for reaching maximum potential of these platforms.

Fortunately, OutSystems customers are realizing this exact point as well and they have been increasingly asking for governance on their software development processes. They are looking for answers to questions such as: How has the maintainability changed since last sprint? How does the code quality and productivity of my scrum teams differ? How can I reduce my maintenance costs? To what extent are components re-used?

In order to meet customer’s wishes and help them to reach the full potential that low-code platforms have to offer, Transfer Solutions and Omnext have joined forces to realize an automated quality scan for OutSystems.

Omnext has been specializing in analysing software applications for over 15 years and its technology, the Omnext Fit Test, is thus far already supporting over 30 different languages more modern ones such as Java, C# and SQL, but also legacy languages such as RPG and COBOL.

Together with both Transfer Solutions and OutSystems, quality rules were defined, based on the ISO-25010 guideline for software maintainability and guidelines on software quality, supplemented with OutSystems-specific best practices. The importance of these rules is adjustable and customers are able to add their own rules, hence enabling them to gain insight in the exact elements of an application that are of key interest to them.

After working together closely with Transfer Solutions and OutSystems for several months, Omnext has managed to add the OutSystems platform to its list of supported technologies and we are proud to present the result: The Fit Test 4 OutSystems.

The process to get insight in code quality, looks like this:

 1. Source code upload

A customer sends their OutSystems application exports (.oap file) to Omnext via a secure upload facility;

 1. Code scan

Omnext scans the models and code and presents the quality metrics in a user friendly dashboard, which provides detailed insight in a multitude of quality and productivity elements (see image below);

 1. Dashboard and Expert Review

The results as presented in the dashboard enable the customer to identify areas for improvements and if required, Transfer Solutions can offer its expertise in the form of Expert Reviews to really help customers take the next step in improving the quality of their applications.

The Fit Test 4 OutSystems can be executed as a single scan, but also as a repetitive cycle which allows customers to analyse their applications on a frequent basis. Especially in a continuous delivery context, having continuous insight in the quality and development of your application proves to be of great added value. To further support this in the future, Omnext, together with OutSystems is already exploring the possibility of using an API to automatically transfer the application sources to Omnext and have them analysed on the fly.

We believe that the Fit Test 4 OutSystems is a perfect addition to the OutSystems Platform. With it we ensure that our customers can deliver high quality OutSystems applications now and in the future.

If there are any questions in response to this blog post. Feel free to contact Omnext or Transfer Solutions.

Jacob Beeuwkes, Transfer Solutions
Francis Jansen, Omnext

1 + 1 = 3!

1 + 1 = 3!

 

Hedendaagse statische analysetools zoals SonarQube kunnen veel betekenen op het gebied van kwaliteitsverbetering van uw broncode. Bij een juiste inzet van deze tools wordt de introductie van nieuwe technische onderhoudbaarheidsrisico’s voor een belangrijk deel gemitigeerd, wat op lange termijn een grote besparing kan opleveren voor uw organisatie. Een groot nadeel van deze tools is echter dat de geconstateerde risico’s en overtredingen teveel toegespitst zijn op één, dan wel een beperkt aantal, technologie(ën)  en teveel technisch van aard zijn. Uw afdeling Risk Management zal vaak wel weet hebben dat deze tools worden ingezet, maar de toepasbaarheid van de tool voor hun is (waarschijnlijk) nihil. De reden hiervoor is dat de tools geen inzicht bieden in functionele risico’s.

De effectiviteit van zo’n analyse tool zou veel groter kunnen worden als naast de technische risico’s ook de functionele risico’s in kaart worden gebracht.

 

Wat heeft de functionele vraag met de broncode te maken?

 

Wat als je uitgaat dat een stuk technische broncode feitelijk niets anders is dan een implementatie van een functionele vraag? Dan zou je dus mogen concluderen dat functionele risico’s afgeleid kunnen worden op basis van technische risico’s? Het antwoord op deze vraag is: ja, en heel goed ook.

Maar waarom zou je functionele risico’s in kaart willen hebben? De volgende vijf antwoorden zijn ondermeer te geven:

 1. Omdat de gebruiker denkt en praat in functionele termen en niet in technische termen;
 2. Wijzigingsverzoeken zijn bijna altijd functioneel van aard. “De gebruiker wenst…”;
 3. De impactanalyse van een Request For Change (RFC) kan veel beter worden ingeschat als de RFC-behandelaar beschikt over feiten die gerelateerd zijn aan de broncode die geraakt wordt in het wijzigingsverzoek;
 4. De kwaliteit van een technisch aanpassing kan achteraf bij een vervolgmeting worden gecontroleerd door de functionele wijziging te volgen en af te zetten tegen de verwachte impact. Met andere worden, de cirkel is rond: je verwacht een bepaalde impact op een RFC, de RFC wordt geïmplementeerd en je controleert daarna of jouw inschatting al dan terecht is geweest. Hoe lerend kun je zijn als organisatie?
 5. Klanten die het beheer van hun systeem hebben uitbesteed, willen heel graag de kwaliteitsontwikkeling van hun systeem volgen maar hebben de technische kennis niet in huis oftewel: de leverancier geeft geen transparantie en openheid.

Het zou dus mooi zijn als je beschikt over een tool waarin het mogelijk is meerdere technologieën in onder te brengen en de broncode zodanig weet te visualiseren dat ook de eindgebruiker een functionele blik op het systeem krijgt.

 

Hoe helpt dit de kloof tussen eindgebruiker en techneut te dichten?

 

Is zoiets te realiseren en hoe werkt zoiets in de praktijk? Ja: vanuit mijn ervaring kan ik aangeven dat dit zeker te bewerkstelligen is. Hierbij zijn de verschillende partijen betrokken en de volgende stappen kunnen genomen worden:

 • de afdeling Functioneel Beheer stelt een lijst op van alle functionele componenten die in het systeem zijn ondergebracht
 • De afdeling Development stelt een lijst op van alle technische componenten die in het versiebeheer zijn ondergebracht;
 • Beide lijsten worden via een koppeling aan elkaar gerelateerd. Dat is een handmatig proces waarvoor het noodzakelijk is dat beide partijen om de tafel gaan zitten.
 • De uitkomst van de koppeling wordt in de tool ingeregeld en de kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd.

Hiermee is het mogelijk om de klassieke kloof tussen eindgebruiker en techneut te overbruggen. Aan de tool wordt wel als eis gesteld dat zij heel veel technologieën moet ondersteunen (van klassieke programmeertalen tot workflow, 4GL’s, document generatoren, etc.) en tot in hoge mate inregelbaar moet zijn.

Dan en slechts dan is deze kloof te overbruggen en kan de som “1 + 1 = 3” worden gemaakt!

Vragen? Neem contact met ons op. 

 

 

Business Rule Mining in het Omnext® Portaal

Modernisatie van applicaties: een moeilijk en vaak tijdrovend karwei. Wat als wij u vertellen dat wij alle expertise in huis hebben om de zogenoemde ‘business rules’ uit uw software te halen? Door de broncode om te keren en deze regels inzichtelijk te maken kunt u zelf bepalen welke regels nog geschikt zijn voor de toekomst. Sterker nog: uw hele bedrijfsstructuur wordt weer opgehelderd. Hoe vaak komt het niet voor dat wijzigingen in berekeningen, of andere cruciale bedrijfsstrategieën alleen worden door gevoerd in de broncode van uw software? Het Omnext® Portaal biedt alle inzichten.

Onze collega Coen Burki heeft een boekje over ‘Business Rule Mining’ opengedaan afgelopen 30 maart. Hierboven vindt u de opname van de webinar. Bent u geïnteresseerd in deze oplossing, of wilt u gewoonweg meer weten? Neem contact met ons op, dan sturen wij Coen!

Geïnteresseerd in dit onderwerp?

Meer informatie

De enige waarheid zit in de code

De enige waarheid zit in de code

Steeds vaker krijg we in onze software-analysepraktijk te maken met de vraag of wij met behulp van onze analyse software kennis uit bestaande systemen naar boven kunnen halen. Veel bedrijven zijn namelijk afhankelijk geworden van slecht gedocumenteerde en zeer lastig te onderhouden softwaresystemen. Men wil de risico’s hiervan mitigeren door het moderniseren of vervangen van deze software. Er zit echter jarenlange belangrijke domeinkennis en ervaring in de software verstopt, die men niet wil verliezen. Hoe zorgt u ervoor dat u deze kennis kunt behouden?

 

Top-down vs. bottom-up benadering

Een manier om de kennis die in software verstopt zit weer boven water te krijgen, is het interviewen van subject matter experts, waarbij door middel van een top-down approach o.a. bedrijfsprocessen/services en bedrijfsregels worden geanalyseerd en beschreven. Dit is een prima manier om ‘met de kennis van nu’ naar de organisatie en de behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning te kijken. Een nadeel van deze methode is dat men niet alle kennis die in de loop der jaren in de softwaresystemen is verwerkt, paraat heeft. Het risico is dan ook dat men zeer relevante bedrijfsregels bij de top-down benadering over het hoofd ziet.

Bij Omnext pleiten we dan ook voor een combinatie van een top-down en een bottom-up benadering. Bij de bottom-up benadering wordt kennis uit de bestaande software gedestilleerd en beschreven. Er wordt niet voor niets vaak gezegd dat de enige waarheid verstopt zit in de code.

 

Beperk de scope

Van belang bij het expliciet maken van kennis in de broncode is het bepalen van de juiste scope. Om de bottum-up benadering goed in te kunnen zetten kan het gebruik van de juiste tools de benodigde inspanning drastisch verlagen.

Documentatie moet ‘lean and mean’ zijn. Net voldoende om het systeem goed te kunnen onderhouden. Het heeft geen zin om documentatie te produceren met informatie die eenvoudig al uit de software is te halen. Zo zijn schermbeschrijvingen en screenshots wat ons betreft niet zo interessant. Veel interessanter zijn de validatie- en rekenregels. Ook documentatie over het onderhouden van stamgegevens is niet interessant. Daar zitten over het algemeen weinig interessante bedrijfsregels in. Ook blijkt vaak 30% van de broncode van legacysystemen ‘dood’ te zijn. Ook hiervan wil je geen documentatie opleveren.

Afhankelijk van het doel kan het interessant zijn om je te beperken tot dat gedeelte van de code wat in de afgelopen periode nog actief is onderhouden. Hiermee kan je  de scope ook zomaar tot 10% van het totaal reduceren!

Daarnaast is het niet zinvol om voor de hand liggende te functionaliteit te documenteren. Iedereen weet ondertussen wel hoe je een postcode valideert. Focus je bij de documentatie dan ook op die delen van de software die uniek zijn voor jouw business. Vanuit onze ervaring weten we dat dit vaak maar 20% van het totaal is.

Vragen? Neem contact met ons op.

 

Terugkijken: Blueriq webinar

Heeft u de webinar helaas moeten missen?  Kijk u de Omnext webinar over kwaliteit in Blueriq applicaties terug.

Behandeld is:

 • Hoe bewaak je de kwaliteit van je Blueriq applicatie?
 • Is kwaliteit in MDD (model driven development) hetzelfde als in ‘traditionele’ prommeertalen?
 • Wat zijn de gevolgen van slecht onderhoud aan applicaties?
 • Welke rol speelt u hier in?