New! – Automated OutSystems quality reviewing with Omnext

New! – Automated OutSystems quality reviewing with Omnext

As model driven development is emerging, OutSystems has become one of the leading low-code development platforms for developing both web and mobile applications. Model driven, or low-code development platforms such as OutSystems have one major advantage over their full-code cousins: rapid application development and full control over the application life cycle.

One thing must be kept in mind though: the delicate relationship between speed and quality. Building applications rapidly may result in applications that are of poorer quality. Even though low-code platforms such as OutSystems are closing the gap between IT and business, creating future-proof applications remains key when aiming for reaching maximum potential of these platforms.

Fortunately, OutSystems customers are realizing this exact point as well and they have been increasingly asking for governance on their software development processes. They are looking for answers to questions such as: How has the maintainability changed since last sprint? How does the code quality and productivity of my scrum teams differ? How can I reduce my maintenance costs? To what extent are components re-used?

In order to meet customer’s wishes and help them to reach the full potential that low-code platforms have to offer, Transfer Solutions and Omnext have joined forces to realize an automated quality scan for OutSystems.

Omnext has been specializing in analysing software applications for over 15 years and its technology, the Omnext Fit Test, is thus far already supporting over 30 different languages more modern ones such as Java, C# and SQL, but also legacy languages such as RPG and COBOL.

Together with both Transfer Solutions and OutSystems, quality rules were defined, based on the ISO-25010 guideline for software maintainability and guidelines on software quality, supplemented with OutSystems-specific best practices. The importance of these rules is adjustable and customers are able to add their own rules, hence enabling them to gain insight in the exact elements of an application that are of key interest to them.

After working together closely with Transfer Solutions and OutSystems for several months, Omnext has managed to add the OutSystems platform to its list of supported technologies and we are proud to present the result: The Fit Test 4 OutSystems.

The process to get insight in code quality, looks like this:

  1. Source code upload

A customer sends their OutSystems application exports (.oap file) to Omnext via a secure upload facility;

  1. Code scan

Omnext scans the models and code and presents the quality metrics in a user friendly dashboard, which provides detailed insight in a multitude of quality and productivity elements (see image below);

  1. Dashboard and Expert Review

The results as presented in the dashboard enable the customer to identify areas for improvements and if required, Transfer Solutions can offer its expertise in the form of Expert Reviews to really help customers take the next step in improving the quality of their applications.

The Fit Test 4 OutSystems can be executed as a single scan, but also as a repetitive cycle which allows customers to analyse their applications on a frequent basis. Especially in a continuous delivery context, having continuous insight in the quality and development of your application proves to be of great added value. To further support this in the future, Omnext, together with OutSystems is already exploring the possibility of using an API to automatically transfer the application sources to Omnext and have them analysed on the fly.

We believe that the Fit Test 4 OutSystems is a perfect addition to the OutSystems Platform. With it we ensure that our customers can deliver high quality OutSystems applications now and in the future.

If there are any questions in response to this blog post. Feel free to contact Omnext or Transfer Solutions.

Jacob Beeuwkes, Transfer Solutions
Francis Jansen, Omnext

Business Rule Mining in het Omnext® Portaal

Modernisatie van applicaties: een moeilijk en vaak tijdrovend karwei. Wat als wij u vertellen dat wij alle expertise in huis hebben om de zogenoemde ‘business rules’ uit uw software te halen? Door de broncode om te keren en deze regels inzichtelijk te maken kunt u zelf bepalen welke regels nog geschikt zijn voor de toekomst. Sterker nog: uw hele bedrijfsstructuur wordt weer opgehelderd. Hoe vaak komt het niet voor dat wijzigingen in berekeningen, of andere cruciale bedrijfsstrategieën alleen worden door gevoerd in de broncode van uw software? Het Omnext® Portaal biedt alle inzichten.

Onze collega Coen Burki heeft een boekje over ‘Business Rule Mining’ opengedaan afgelopen 30 maart. Hierboven vindt u de opname van de webinar. Bent u geïnteresseerd in deze oplossing, of wilt u gewoonweg meer weten? Neem contact met ons op, dan sturen wij Coen!

Geïnteresseerd in dit onderwerp?

Meer informatie

Health Check op het dashboard

Health Check op het dashboard

In het Omnext® portaal toont het dashboard de voortgang van het Health Check kwaliteitsmodel. In de Progress balk is de totale voortgang te zien. Een positief getal betekent dat er meer overtredingen bijgekomen zijn en dus achteruitgang.

Onder de Progress balk zijn alle standaard en richtlijn regels te zien die voor het Health Check kwaliteitsmodel geselecteerd zijn. Het getal hierachter toont de totalen, dwz alle verschillende onderdelen bij elkaar opgeteld. Een groen vinkje ipv een getal, betekent dat er geen overtredingen zijn.

Doordat de grote hoeveelheid van overtredingen is het soms moeilijk om bv exact te zien hoeveel nieuwe overtredingen er bij gekomen zijn. In dat geval is het mogelijk om, door op een van de legenda teksten te klikken, een onderdeel uit te schakelen.

Health Check Dashboard_3

In bovenstaand plaatje zijn de Unresolved issues uitgeschakeld.

Nieuw: een stadsplattegrond om pijnpunten te prioriteren

Nieuw: een stadsplattegrond om pijnpunten te prioriteren

Het Omnext® portaal heeft een nieuwe weergave van het kwaliteitsmodel: de Health Check. De Health Check overview toont aan hand van een diagram waar de meeste, in dit geval nieuwe, overtredingen in het systeem zitten. Dit diagram is opgebouwd volgens een welbekend principe: een stadsplattegrond! De plattegrond is verdeeld in verschillende districten en gebouwen. Hoe groter de gebouwen zijn, hoe meer overtredingen er zijn. De plattegrond toont de voortgang van standaarden en richtlijnen die voor de klant belangrijk zijn. De klant kan zelf invloed uitoefenen op welke standaard- en richtlijnregels er in het Health Check kwaliteitsmodel weergegeven worden, sterker nog: de klant kan dit zelf online bepalen. Bij de eerste oplevering van een Omnext® portaal zal een standaard set door Omnext geselecteerd zijn.

Boven de plattegrond is, door middel van widgets, de voortgang te zien van het geselecteerde object in de ‘tree view’ – het uitklapmenu aan de linkerzijde (zie bovenstaande afbeelding). De Unresolved issues zijn de overtredingen die er eerder ook al in zaten. De New issues zijn de overtredingen die er sinds de laatste analyse bijgekomen zijn en de Resolved issues zijn de overtredingen die sinds de laatste analyse opgelost zijn. De Progress toont de voortgang. Een positief getal betekent dat er meer issues bijgekomen zijn, dan dat er opgelost zijn. Een negatief getal is net anders om.

Health Check details

picture2

De Health Check details toont in welke objecten welke overtredingen zitten. Onder de voortgang widgets is de lijst met standaard en richtlijnen te zien die voor de klant belangrijk zijn. Per regel wordt ook weer getoond hoeveel overtredingen er al waren, nieuw of opgelost zijn.

In de lijst eronder zijn de objecten met overtredingen te zien. Door middel van de Relevance kolom kan eenvoudig bepaald worden wat het beste is om eerst op te lossen. De Relevance wordt bepaald aan de hand van het aantal overtredingen (en in sommige gevallen ook de grootte ervan), de prioriteit van de overtreding, de volatility (hoe vaak is het object aangepast) en de Afferent coupling (hoe vaak wordt het object aangeroepen).

De Toxicity geeft aan hoeveel van de geselecteerde standaard en richtlijn regels overtreden zijn.

De overige kolommen tonen de resultaten van de standaard en richtlijn regels. Een groen vinkje betekent dat er geen overtreding is. Een getal geeft de actuele waarde of het aantal overtredingen aan. Wat het is, wordt in de header aangegeven. Bij AvoidLongUnits staat bijvoorbeeld het getal 67. Het gaat hier om een actuele waarde, wat betekent dat de het aantal regels code van dit object 67 is. In de lijst met standaard en richtlijn regels is te zien wat de grenswaarde is. In dit geval mag deze niet groter zijn dan 50.

Standaarden en richtlijnen

Health Check Dashboard

In de Standards & Guidelines tab, maar ook in de andere tabs met standaard en richtlijnen, zoals Cloud Readiness, kunnen regels geselecteerd worden voor de weergave van het Health Check kwaliteitsmodel. Dit kan door op de ‘i’ te klikken. Na het klikken zal de gearceerd zijn en zal de desbetreffende regel in het Health Check kwaliteitsmodel te vinden zijn. Naast de individuele regels is het ook mogelijk om een prioriteit te selecteren. In dat geval zullen alle overtredingen die bij die prioriteit horen meegeteld worden.

Door op een gearceerde ster te klikken wordt een regel weer uit de weergave van het Health Check kwaliteitsmodel verwijderd.