Partnership First Consulting – Omnext

Partnership First Consulting – Omnext

De Omnext Fit Test laat First Consulting transparant en objectief rapporteren over gerealiseerde kwaliteit.

Op 29 mei 2018 zijn First Consulting en Omnext een partnership aangegaan, waarmee we met behulp van de Fit Test de softwarekwaliteit op Mendix projecten helpen waarborgen. In de afgelopen periode is met succes een pilot uitgevoerd en is een vervolg reeds ingezet. De samenwerking werd door André van Teeseling (Associate Partner bij First Consulting) en Jaco de Vries (Algemeen Directeur bij Omnext) beklonken op het Mendix on Tour event.

Met geautomatiseerde, onafhankelijke analyses kan First Consulting inzicht en zekerheid bieden over de kwaliteit van hun Mendix projecten voor een stabiel en toekomstbestendig applicatielandschap.

First Consulting richt zich met de sterk groeiende Business Technology praktijk op snelle, flexibele IT-ontwikkeling. De capaciteiten van First Consulting worden erkent door onder andere hun Mendix Expert status en awards voor de delivery skills en expertise die First Consulting in het afgelopen jaar heeft laten zien in diverse grote Mendix-implementaties bij ondernemingen als Philips, Delta Lloyd en NCOI.

We kijken er naar uit om samen met First Consulting verder te innoveren en samen te werken aan vele mooie projecten.

Omnext Fit Test bij Mendix Meetup!

Omnext Fit Test bij Mendix Meetup!

Op dinsdag 12 juni wordt weer een Mendix Meetup georganiseerd. Als onderdeel van deze editie zullen Omnext partners Appronto en FlowFabric meer vertellen over de Omnext Fit Test 4 Mendix!
De Omnext Fit Test 4 Mendix biedt een objectieve en volledig geautomatiseerde nulmeting van het Mendix Applicatie Model. Waar liggen de pijnpunten maar ook, waar liggen de mogelijkheden? De Fit Test analyseert de Mendix broncode op basis van ISO 25010 en de Mendix Standards & Guidelines, ook wel Mendix best practices genoemd, die in het platform aanwezig zijn. Gecombineerd met de kennis van de Mendix Experts van Omnext kunnen de resultaten uit de analyse direct in de context van de toepassing te plaatsen. Uitkomst van de broncode analyse is intelligente informatie om de business te verbeteren: in één upload.
Meer informatie over deze Mendix Meetup staat op: https://www.meetup.com/nl-NL/Mendix-Netherlands/events/249497999/
Partnership FlowFabric

Partnership FlowFabric

FlowFabric en Omnext maken kwaliteit Mendix-applicaties meetbaar.

BRONCODE ANALYSE WAARBORGT KWALITEIT IN ONTWIKKELPROCES EN MAAKT SOFTWAREONTWIKKELING TRANSPARANT.

Amersfoort, 1 mei 2018 – FlowFabric, expert in ontwikkeling van businessapplicaties, en Omnext, specialist in geautomatiseerde broncodeanalyse, hebben de handen ineengeslagen om de kwaliteit van Mendix-applicaties meetbaar te maken. Steeds meer software wordt ontwikkeld volgens de continuous delivery-methode en op basis van low code-platformen. Hierdoor wordt software steeds sneller in productie genomen. Voor het borgen van de kwaliteit als integraal onderdeel van het ontwikkelproces, is broncodeanalyse een essentieel instrument. Het doel van de samenwerking is om samen nog betere Mendix-applicaties op te leveren die toekomstvast zijn en bovendien de operationele kosten verlagen.

TRANSPARANTIE IN HET ONTWIKKELPROCES


Er wordt vaak gezegd dat de meeste kosten rondom software gemaakt worden om de software in de lucht te houden en aanpassingen door te voeren. Door het ontwikkelproces transparant te maken, worden kwetsbaarheden sneller gesignaleerd en ontstaat inzicht in de staat van de software. Zo kan snel en proactief geacteerd worden op eventuele aanpassingen of toekomstige issues. Dankzij automatisering zijn tijdrovende en foutgevoelige handmatige analyses niet meer nodig. Bovendien sluit de toevoeging van broncodeanalyse volledig aan op de huidige governance-eisen in de markt, doordat transparant is wat er wordt opgeleverd en hoe het is gebouwd.

Jaco de Vries, CEO van Omnext: “Geautomatiseerde broncodeanalyses geven zowel de leverancier als de klant inzicht en zekerheid. Het biedt onafhankelijke analyses die bijdragen aan een stabiel en toekomstbestendig applicatielandschap. Net als wij heeft FlowFabric kwaliteit hoog in het vaandel staan, dit merk je in de hele breedte van het team. Hier hoort transparantie naar de opdrachtgever bij en daarin is nu weer een mooie stap gezet. Bij FlowFabric staan ze continu in de verbeterstand en ik kijk er dan ook naar uit om samen te blijven innoveren.”

Kjeld Cornelissen, oprichter en CEO van FlowFabric: “Wij zijn erg enthousiast over deze nieuwe samenwerking. Door het tijdig en continu uitvoeren van broncodeanalyses, helpen wij de onderhouds- en ontwikkelkosten voor onze klanten verlagen en dit geldt ook voor de applicaties die wij zelf bouwen. De resultaten helpen ons en onze klanten om processen, projecten en uiteindelijk zelfs de bedrijfsvoering te verbeteren. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij FlowFabric en dit was een ontbrekend puzzelstukje. We verwachten veel van de samenwerking met Omnext en kunnen op deze manier de dienstverlening naar onze klanten toe verder uitbreiden.”

Omnext Low code event 2018

Omnext Low code event 2018

Het Omnext event van 22 maart jl. was weer een enorm succes!

Meer dan 50 vertegenwoordigers van allerlei verschillende organisaties waren aanwezig om van onze partners Appronto, Business Apps Now. en Transfer Solutions seminars te volgen.

Dit jaar wierpen we samen met u en onze partners een blik op dé trend in softwareontwikkeling van 2018: Low Code. Tijdens deze seminars werd verteld over de ins- en outs van de prominente Low Code platformen Mendix en OutSystems en over Quality analyses. 

Waarvoor en wanneer kunnen beide platformen worden ingezet? Hoe wordt kwaliteit van de software gewaarborgd? Dit zijn vragen die allemaal aan de orde gekomen zijn.

Aan het einde van de dag sloten we af met een netwerkborrel.

Ben je na aanleiding hiervan geiïnteresseerd of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op!

Bekijk hier een aantal foto’s van het event: https://www.omnext.com/omnext-event/

Omnext® Fit Test gebruikt door studenten Universiteit Utrecht

Omnext® Fit Test gebruikt door studenten Universiteit Utrecht

Omnext® Fit Test ingezet in ‘Informatica introductieproject’ Universiteit Utrecht

Er is reeds een langdurige relatie tussen de Universiteit Utrecht en Omnext. Het meest bijzondere feit is dat onze collega Dr. Harald Vogt, principal consultant bij Omnext, met enige regelmaat gastcolleges aan de Universiteit verzorgt. Tijdens deze colleges is het idee ontstaan om de studenten kennis te laten maken met softwarekwaliteit beoordelende organisaties en systemen om bewustwording te creëren bij deze jonge, in ontwikkeling zijnde, generatie ICT-ers.

De aangeboden en onderzochte systemen betrof een tweetal games, een systeem voor organiseren en bijwonen van sociale en zakelijke evenementen en een systeem voor timemanagement. De uitgevoerde Fit test en de daaruit volgende Omnext® portalen zijn door de studenten gebruikt. De studenten vonden het prettig om feedback te krijgen over de kwaliteit van hun producten, en ze zijn allemaal geïnteresseerd in meer kennis over kwaliteitsaspecten die de portalen hebben belicht.

Tijdens een markt zijn alle producten gepresenteerd waarbij drie producten waren genomineerd voor een gejureerde finale. Middels interviews en een eindpresentatie heeft Harald Vogt samen met de overige juryleden de uiteindelijke winnaar mogen benoemen. Vanuit alle partijen is de samenwerking als prettig ervaren en wie weet wat daaruit nog mag voortvloeien.

Geen Fragile documentatie in Agile development

Geen Fragile documentatie in Agile development

Zoals vorige week gemotiveerd zijn user stories ongeschikt als product (applicatie) documentatie, met als gevolg dat AGILE-documentatie m.i. dus FRAGILE-documentatie wordt.

Use cases kunnen echter wel gebruikt worden als documentatie van een applicatie. Wat nu? Als de use case beschrijving direct in een realisatie van de user story wordt gebruikt om deze nader te definiëren ontstaat wel functioneel bruikbare documentatie.

Om systemen te kunnen onderhouden en moderniseren is het van cruciaal belang om een gedetailleerd inzicht te hebben in de architectuur, structuur en werking van het systeem. Omnext biedt al oplossingen op dit gebied die gebaseerd zijn op software analyse met behulp van statische broncode analyse. Om het functionele inzicht in applicaties in de vorm van documentatie verder te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen heeft Omnext de wens om ook inzicht te verschaffen in de structuur en werking van systemen met behulp van Use Case Mining technieken verder ontwikkeld.

Het doel is opdrachtgevers een instrument te bieden om in Agile development omgevingen gebaseerd op broncode analyse Use Cases te reproduceren. Dit helpt u om ook voor steeds veranderende applicaties met een hoge wijzigingsgraad de requirements en de functionele werking up-to-date te brengen en te houden.

Moet dit dan voor de gehele applicatie? Onze ervaring is dat over het algemeen 20 tot 30% van de applicatie functioneel essentiële is. Dus actualiseren is te overzien en actueel houden een piece of cake.

Meer weten, neem contact op met mij?

-Jaco de Vries

jaco.de.vries@omnext.com