Zoals vorige week gemotiveerd zijn user stories ongeschikt als product (applicatie) documentatie, met als gevolg dat AGILE-documentatie m.i. dus FRAGILE-documentatie wordt.

Use cases kunnen echter wel gebruikt worden als documentatie van een applicatie. Wat nu? Als de use case beschrijving direct in een realisatie van de user story wordt gebruikt om deze nader te definiëren ontstaat wel functioneel bruikbare documentatie.

Om systemen te kunnen onderhouden en moderniseren is het van cruciaal belang om een gedetailleerd inzicht te hebben in de architectuur, structuur en werking van het systeem. Omnext biedt al oplossingen op dit gebied die gebaseerd zijn op software analyse met behulp van statische broncode analyse. Om het functionele inzicht in applicaties in de vorm van documentatie verder te verbeteren en naar een hoger niveau te brengen heeft Omnext de wens om ook inzicht te verschaffen in de structuur en werking van systemen met behulp van Use Case Mining technieken verder ontwikkeld.

Het doel is opdrachtgevers een instrument te bieden om in Agile development omgevingen gebaseerd op broncode analyse Use Cases te reproduceren. Dit helpt u om ook voor steeds veranderende applicaties met een hoge wijzigingsgraad de requirements en de functionele werking up-to-date te brengen en te houden.

Moet dit dan voor de gehele applicatie? Onze ervaring is dat over het algemeen 20 tot 30% van de applicatie functioneel essentiële is. Dus actualiseren is te overzien en actueel houden een piece of cake.

Meer weten, neem contact op met mij?

-Jaco de Vries

jaco.de.vries@omnext.com

Share This