Het Omnext® portaal heeft een nieuwe weergave van het kwaliteitsmodel: de Health Check. De Health Check overview toont aan hand van een diagram waar de meeste, in dit geval nieuwe, overtredingen in het systeem zitten. Dit diagram is opgebouwd volgens een welbekend principe: een stadsplattegrond! De plattegrond is verdeeld in verschillende districten en gebouwen. Hoe groter de gebouwen zijn, hoe meer overtredingen er zijn. De plattegrond toont de voortgang van standaarden en richtlijnen die voor de klant belangrijk zijn. De klant kan zelf invloed uitoefenen op welke standaard- en richtlijnregels er in het Health Check kwaliteitsmodel weergegeven worden, sterker nog: de klant kan dit zelf online bepalen. Bij de eerste oplevering van een Omnext® portaal zal een standaard set door Omnext geselecteerd zijn.

Boven de plattegrond is, door middel van widgets, de voortgang te zien van het geselecteerde object in de ‘tree view’ – het uitklapmenu aan de linkerzijde (zie bovenstaande afbeelding). De Unresolved issues zijn de overtredingen die er eerder ook al in zaten. De New issues zijn de overtredingen die er sinds de laatste analyse bijgekomen zijn en de Resolved issues zijn de overtredingen die sinds de laatste analyse opgelost zijn. De Progress toont de voortgang. Een positief getal betekent dat er meer issues bijgekomen zijn, dan dat er opgelost zijn. Een negatief getal is net anders om.

Health Check details

picture2

De Health Check details toont in welke objecten welke overtredingen zitten. Onder de voortgang widgets is de lijst met standaard en richtlijnen te zien die voor de klant belangrijk zijn. Per regel wordt ook weer getoond hoeveel overtredingen er al waren, nieuw of opgelost zijn.

In de lijst eronder zijn de objecten met overtredingen te zien. Door middel van de Relevance kolom kan eenvoudig bepaald worden wat het beste is om eerst op te lossen. De Relevance wordt bepaald aan de hand van het aantal overtredingen (en in sommige gevallen ook de grootte ervan), de prioriteit van de overtreding, de volatility (hoe vaak is het object aangepast) en de Afferent coupling (hoe vaak wordt het object aangeroepen).

De Toxicity geeft aan hoeveel van de geselecteerde standaard en richtlijn regels overtreden zijn.

De overige kolommen tonen de resultaten van de standaard en richtlijn regels. Een groen vinkje betekent dat er geen overtreding is. Een getal geeft de actuele waarde of het aantal overtredingen aan. Wat het is, wordt in de header aangegeven. Bij AvoidLongUnits staat bijvoorbeeld het getal 67. Het gaat hier om een actuele waarde, wat betekent dat de het aantal regels code van dit object 67 is. In de lijst met standaard en richtlijn regels is te zien wat de grenswaarde is. In dit geval mag deze niet groter zijn dan 50.

Standaarden en richtlijnen

Health Check Dashboard

In de Standards & Guidelines tab, maar ook in de andere tabs met standaard en richtlijnen, zoals Cloud Readiness, kunnen regels geselecteerd worden voor de weergave van het Health Check kwaliteitsmodel. Dit kan door op de ‘i’ te klikken. Na het klikken zal de gearceerd zijn en zal de desbetreffende regel in het Health Check kwaliteitsmodel te vinden zijn. Naast de individuele regels is het ook mogelijk om een prioriteit te selecteren. In dat geval zullen alle overtredingen die bij die prioriteit horen meegeteld worden.

Door op een gearceerde ster te klikken wordt een regel weer uit de weergave van het Health Check kwaliteitsmodel verwijderd.

 

Share This