Ben jij klaar voor de toekomst?

Modernisatie: 4 strategieën

Als het aankomt op modernisatie van applicatie(landschappen), kunnen er een aantal strategieën onderscheiden worden. Uit onze ervaring blijkt dat dit grofweg vier strategieën zijn; herschrijven, vervangen, migreren en hergebruiken. In alle keuzes is op een manier gebruik te maken van diensten van Omnext op het gebied van support (bij het kiezen van een strategie), monitoring (in geval van opschonen maar ook bij het herbouwen van een applcatie) en implementatie (als de stategie gekozen is).

 

modernisatie strategieën voor IT-landschappen

 Huidige applicatie in een modernisatietraject

Als ls het aankomt op modernisatie is het nooit verkeerd om een helder licht te schijnen op de huidige applicatie. Wat maakt dat je deze applicatie zou willen moderniseren én is dit eigenlijk wel nodig? Met de Omnext Fit Test – een automatische broncode-analyse – wordt de kwaliteit en onderhoudbaarheid van de applicatie onder de loep genomen. Op basis van de resultaten kan een plan gemaakt worden waar direct mee gestart kan worden. Omnext consultants analyseren de applicatie vanuit de context waarin de applicatie zich bevindt. Want niet alleen een score op kwaliteit en onderhoudbaarheid is van belang, de situatie en context hebben ook een grote invloed op prioriteiten en kansen.

modernisatie strategieën voor IT-landschappen

Business Rule & Use Case Mining

Als het aankomt op de twee linker strategieën (rewrite en replace), waarbij uitgangspunt is om het oude systeem te vervangen, kan het zijn dat er juist in dit oude systeem nog veel informatie verscholen zit die u graag op voorhand wilt beoordelen om te zien wat er wel of niet mee moet naar de nieuwe applicatie. Om de implementatie van de gekozen strategie zo efficient mogelijk uit te kunnen voeren (tijd- en kostenbesparend) kan Omnext op tenminste twee gebieden van hulp zijn:

Business Rule Mining

Business Rule Mining is een vak apart. Stel je bevindt je in de situatie waarin je een bedrijfskritisiche applicatie wilt moderniseren. Je weet waarom je dit wilt doet en je weet wat je hiervoor moet doen. Toch zit er iets dwars: de oude applicatie. Gedurende de jaren is er zoveel functionaliteit bijgebouwd en dit is door de jaren heen weinig tot niet gedocumenteerd. Hoe komt u dan toch aan de juiste informatie, op basis waarvan de nieuwe applicatie gebouwd kan worden? De Omnext oplossing Business Rule Mining helpt u hierbij. De Omnext consultants analyseren de applicatie volledig en halen vanuit de broncode de waarheid naar boven. Op basis van deze waarheid wordt een plan opgesteld aan belangrijke bedrijfsregels die mee moeten, zonder dat je het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Use Case Mining

Use cases zijn beschrijvingen van het gedrag van een systeem, dat reageert op een verzoek van buiten het systeem. De use case beschrijft dus ‘wie’ met het betreffende systeem ‘wat’ kan doen. Door middel van use cases kunnen requirements van het gedrag van een bepaald systeem bepaald worden. in het geval van modernisatie hebben use cases een bewezen nut voor het beschrijven van processen en (her)documentatie van systemen. Met behulp van de Omnext® Use Case Editor kunnen use cases uit systemen geformuleerd worden en kunnen de requirements van het systeem vastgelegd worden, om de nieuwbouw of herbouw van een systeem zo makkelijk mogelijk te maken. De Use Case Editor is zelfstandig te gebruiken en te vormen, wat het een laagdrempelige tool maakt met veel effect.

Meer weten over de modernisatiemogelijkheden?

Laat ons contact met u opnemen!