Open Source componenten: wees op de hoogte!

 

 

Open Source

Bij het outsourcen, maar ook zelf ontwikkelen, van software wordt veel gebruik gemaakt van Open Source componenten. En terecht, vinden wij. Maar weet u wel precies wat u in huis haalt met uw Open Source? De praktijk leert ons dat open source gebruik over het algemeen volledig te goeder trouw plaatsvindt, maar niet beleidsmatig en operationeel wordt afgedwongen. Dat betekent dat de bepaalde risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van Open Source componenten niet genoeg belicht worden. Risico’s zijn voornamelijk te vinden in de richting van licenties en updates van componenten.

Er zijn een aantal vragen die u zichzelf kunt stellen met betrekking tot Open Source:

  • Weet u of uw software (deels) bestaat uit Open Source, en, zo ja, weet u wat de risico’s voor u zijn?
  • Bent u overtuigd van het feit dat uw leverancier of ontwikkelaars Open Source componenten uitsluitend gebruiken conform het door u gedefinieerde Open Source beleid?
  • Sterker nog, heeft uw organisatie een Open Source beleid?

De Open Source Fit Test helpt u antwoord te geven op bovenstaande vragen, en tevens bij het – wanneer nodig – ontwikkelen van Open Source beleid. Laat ons u informeren!