Modernisatie – krijg inzichten voor betere planning

 

Stel: je gebruikt een portfolio aan systemen die oorspronkelijk gebouwd zijn in een legacy technologie. Over tijd zijn deze systemen uitgebreid en meerdere functionaliteiten zijn toegevoegd wat de systemen almaar complexer heeft gemaakt. Op een gegeven moment moet je een keuze maken, gaan we door met dit – steeds minder onderhoudbaar wordende – systeem, met alle consequenties van dien, of gaan we de boel moderniseren?

Onze klant – een organisatie werkzaam in de verzekeringsbranche – stond ook voor deze keuze en besloot over te gaan tot het verkrijgen van extra inzicht, controle en transparantie op de huidige systemen zodat er een solide basis was voor het maken van de juiste beslissing.

Omnext heeft deze klant aangeraden om een Fit Test uit te laten voeren, op op deze manier inzicht te verkrijgen in de werking en relaties van het systeem bloot te leggen (Support). Daarnaast konden we op deze manier de tijdsinvestering berekenen die hoort bij het herbouwen van de bestaande systemen naar meer moderne technologie (technical debt). Dergelijke informatie over het huidige systeem vormt de juiste basis voor de interne business case die de klant aan het opstellen was om een weloverwogen beslissing te maken om wel of niet te gaan moderniseren.

Wat hebben we opgeleverd? 

Omnext heeft een Fit Test uitgevoerd – een geautomatiseerde analyse waarbij een handmatige configuratie is uitgevoerd om de volledige situatie van de klant mee te nemen. De resultaten die uit de analyse kwamen hadden betrekking op: complexiteit, duplicaten,dode code en grootte van het systeem. Een hierop volgende gedetailleerde Expert Review – uitgevoerd door een Omnext  Consultant – gaf inzicht in de context waarin het systeem zich bevindt en een ingeschatte tijdsinvestering voor het herbouwen van de bestaande systemen.

Conclusie in deze casus was dat het een acceptabele (tijds)investering zou kosten om de systemen te herbouwen. De gedetailleerde informatie bood de klant tevens handvatten om een gedegen plan op te stellen om de modernisatie stapsgewijs op te kunnen pakken.

Waarde?

  • Een gedetailleerd inzicht, niet alleen vanuit de geautomatiseerde Fit Test, maar zeker ook door toevoeging van een Expert Review.
  • Snelheid van oplevering waardoor het besluitvormingsproces niet vertraagt
  • Controle en transparantie over de eigen systemen
  • Een beslissing die gedegen is genomen waardoor meer draagvlak binnen de organisatie gecreëerd wordt