Van Brug Software


Watch the above video for a full reference of the Van Brug Software case. Omnext has performed an analysis of the source code on several aspects: maintainability, security and the use of open source components. They’re software called ‘Codex’ has been rated a 8,2 on a scale to 10, which is extraordinary. The different elements even scored an 9,6 (out of 10) on stability, but also the application as a whole scored really well. We performed an independent analysis which had extra value for Van Brug since they are selling their software to their customers. Total transparency is relevant and needed, to your customers, but at the same time to your team, when developing software that has to be future proof.

What aspects were measured?

 • A clear definition of purpose for the application
 • Simplicity of use
 • Ruggedness (hot on error reporting and difficult to misuse)
 • Reliability
 • Extensibility
 • Brevity
 • Efficiency (fast but secure)
 • Cost-efficiency
 • Conformity to industry standards

Recent cases

Would you like to know more about Omnext?

 

Van Brug Software


Van Brug Software onderscheidt zich als softwaremaker voor de juridische dienstverlening al jaren in met name het Notariaat, waarin deze eeuw het marktleiderschap werd verworven. De volgende visie is op het leveren van software aan het notariaat van toepassing:

“De innovatieve software van Van Brug Software moet het notariaat met zo weinig mogelijk handelingen zoveel mogelijk zaken laten afwikkelen zodat de notaris zich optimaal kan toeleggen op zijn juridische rechten en plichten.”


De casus:

“Voor Van Brug beoordeelden we 3 aspecten: de onderhoudbaarheid van de software, het securitystuk en het gebruik van open source componenten. Dat laatste wil zeggen dat we beoordelen of delen van het systeem afkomstig zijn van derden en er mogelijk een licentie aan gekoppeld is. Erg belangrijk, omdat je deze in sommige gevallen niet zomaar voor commerciële doeleinden in mag zetten. De juridische gevolgen kunnen enorm zijn. Codex is op een schaal van 0 tot 10 met een 8,2 beoordeeld, wat zeer goed te noemen is. De elementen scoorden in hun geheel, maar ook als losse factoren erg goed. Zo scoorde het onderdeel stabiliteit zelfs een 9,6!

Het grote voordeel van partijen zoals wij is onze onafhankelijkheid: wij kijken puur objectief, volgens vaste formules en verschillende methodes of de broncode voldoet aan bepaalde richtlijnen en best practices. Daardoor weet je als bedrijf (en klant van dit bedrijf) dat je kwalitatief goede software in huis hebt. Of niet. Die totale transparantie is belangrijk, ook om toekomstvaste software te blijven ontwikkelen. De markt legt de eisen vandaag de dag steeds hoger. Juist daarom is het beoordelen van software een proces dat je écht samen doet. Tijdens de analyse is er veel contact met de ontwikkelaar. Niet alleen na de eerste meting, maar ook in het vervolgtraject waarin innovaties plaats blijven vinden.”

Bryan de Vries, Business Development Manager bij Omnext

Wat is er gemeten?

 • Flexibiliteit
 • Security
 • Open Source

Recente cases

Wilt u meer weten?