Flexibiliteit bepaalt uw toekomstvastheid

Flexibiliteit & toekomstvastheid

 

Door het meten van onderhoudbaarheid en flexibiliteit van software volgens het raamwerk van de ISO25010 kunnen verschillende conclusies getrokken worden op het gebied van technische schuld, kostenvermindering, productiviteit en toekomstvastheid. Omnext meet agility op basis van verschillende methoden en metrieken. Dit om een zo’n objectief mogelijke uitkomst te krijgen die de zaak van alle kanten belicht. Als maatstaf gebruiken we enerzijds de ‘regels’ zoals deze opgesteld zijn in de ISO-richtlijnen, en anderzijds Best Practices die onderdeel zijn van de Standards & Guideliness. Alleen door deze regels van tevoren zo duidelijk mogelijk te maken kan er een objectief en op maat gemaakt advies uitgegeven worden. Onze jarenlange ervaring op het gebied van zowel software-ontwikkeling als –analyse geeft ons de mogelijkheid om op het juiste niveau de resultaten te kunnen interpreteren.

De Flexibility Fit Test helpt u bij de volgende vragen:

  • Is de norm in uw organisatie dat uw applicatie(s) snel aanpasbaar en uitbreidbaar moeten zijn?
  • Is een continue functionele product back-log herkenbaar voor u?
  • Krijgt u voldoende budget om uw product in een Controlled Technical Debt te houden of te brengen?
  • Houdt u rekening met uw toekomstvastheid? Zo ja, op de korte of de lange termijn?
  • Zo niet, komt dat omdat het lastig feitelijk aan te tonen is, waarom productiviteit niet aan de (toekomstige) vraag kan voldoen?

Hoe werkt het?