Uw situatie is het uitgangspunt

 

 

Wat we meten

Bij het meten van de status van software kan de focus op verschillende zwaartepunten liggen. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf waarin verandering en snelheid van belang zijn dan kunt u meer waarde hechten aan het verminderen van complexiteit in uw software. Maakt u gebruik van software die niet of nauwelijks verandert? Dan hoeft complexiteit niet zo’n probleem te zijn, maar kan het systeem wellicht wel voor problemen zorgen wanneer u het naar de Cloud wilt verhuizen. Omnext meet onder andere software kwaliteit, onderhoudbaarheid, security, Open Source gebruik en Cloud Fitness.

Onze klanten bevinden zich allemaal in specifieke situaties. Alle broncode is anders, wordt door andere mensen geschreven en heeft andere functies. Een voorwaarde voor het meten van software is dat de analyse objectief, transparant en reproduceerbaar is. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk verbeteringen doorvoeren.

Toekomstvast

Onze meetmethode is objectief. Wij maken voor onze verschillende Fit Testen gebruik van door de industrie geaccepteerde schalen en metrieken. Verschillende methoden om de broncode van verschillende kanten te kunnen belichten en zo tot de kern van de zaak te komen. Hoe toekomstvast is uw applicatie?

 

Een passende oplossing?

Laat ons contact met u opnemen!